24.02.2014 00:00
Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista BPS TFI S.A.