Profil inwestora

Poziom ryzyka

Minimalny rekomendowany okres inwestycji

5 lat
Kategoria subfunduszu
Częstotliwość wyceny
Benchmark subfunduszu
Rachunek nabyć

Komentarze dotyczące funduszu

Widmo recesji...napędza rynki!
Dlaczego w ostatnim czasie zarówno akcje, jak i obligacje zachowują się lepiej od oczekiwań? Jakie są powody wzrostów? - Odpowiedź znajdziecie w komentarzu Bartosza Stryjewskiego, zarządzającego funduszami dłużnymi w BPS TFI S.A.
Przegląd rynku w 2022 i perspektywy na rok 2023
Wpływ konfliktu na Ukrainie na fundusze dłużne
Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Bartosza Stryjewskiego, zarządzającego naszymi funduszami dłużnymi.

Dokumenty funduszu

FAQ

Ile wynosi opłata za zarządzanie?
Jakie fundusze wchodzą w skład parasola?
Kiedy pojawia się wycena?
W jaki sposób mogę nabyć fundusz?
W jaki sposób mogę sprawdzić aktualny stan rejestru?
Jak powinien być opisany przelew przy zakupie funduszu?
Co się stanie, jeżeli podam niewłaściwe dane dot. przelewu?
Czym jest test/ankieta adekwatności i dlaczego powinienem ją wypełnić?
Czy mogę upoważnić inną osobę do zarządzania moimi funduszami?