BPS background pattern
BPS background pattern

Napisz do nas!

Prześlij kopię tej wiadomośći na swój e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingu bezpośredniego, wysyłanych przez Administratora/Towarzystwo, dotyczących usług i produktów Administratora/Towarzystwa, jak również podmiotów z grupy kapitałowej do której należy Administrator/Towarzystwo za pośrednictwem adresu e-mail. Wyrażenie zgody na kontaktowanie się ze mną każdym z kanałów komunikacji jest dobrowolne.
Oświadczam, że ukończyłem 16 lat i zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, biuro@bpstfi.pl („Administrator”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: BPS TFI S.A, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, 22 57 81 434,email: iodo@bpstfi.pl.