Błędna wycena subfunduszu BPS Obligacji

15.01.2018 09:44