Ogłoszenie z dnia 30 września 2020 r. o zmianie terminu zakończenia likwidacji Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji, Altus Subfunduszu Optymalnego Wzrostu w likwidacji oraz Altus Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji, subfunduszy wydzielonych w ramach ALTIUS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy

30.09.2020 12:00