02.07.2020 17:23
Kacper Żak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.