12.07.2019 15:07
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.