21.10.2019 11:57
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.