24.08.2015 00:00
Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista BPS TFI S.A.