17.08.2023 11:18
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.