07.04.2020 16:02
Bartosz Stryjewski - Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.