02.03.2018 16:33
Kacper Żak - Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Zarządzający Funduszami BPS TFI S.A.