Zmiany w portfelu BPS TFI w Parkiecie – komentuje Bartosz Stryjewski

11.07.2019 16:08