BPS TFI

1

dokonać wpłaty kwoty nie mniejszej niż 5000 zł i nie wyższej niż 50 000 zł

2

połowa wpłaconych środków trafia na lokatę terminową a za drugą połowę środków nabywane są jednostki uczestnictwa subfunduszy z parasola BPS FIO

3

wybrać jeden z czterech dostępnych portfeli inwestycyjnych
BPS background pattern

0%
20%
40%
60%
80%
100%
BPS background pattern