OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI OTWARCIA LIKWIDACJI BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Funduszu, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5) statutu Funduszu. Zarząd BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanowił o otwarciu likwidacji w dniu 12 kwietnia 2024 r.
OGŁOSZENIE Z DNIA 20 LUTEGO 2024 R. O ZMIANIE STATUTU BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Statutu BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 lutego 2024 roku.
Ogłoszenie o zmianie statutu SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI z dnia 5 lutego 2024 r.
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o zmianie statutu SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) z dniem 5 lutego 2024 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 ROKU
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Prospektu BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 stycznia 2024 roku.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE I USTALENIU TEKSTU JEDNOLITEGO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 ROKU
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 stycznia 2024 roku.
OGŁOSZENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 R. O ZMIANIE STATUTU BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zmiany treści Statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 11 stycznia 2024 roku.
TRZECIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”).
DRUGIE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”) .
Ogłoszenie o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Uczestników BPS FIO w dniu 20 grudnia 2023 r.
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o podjętych uchwałach podczas Zgromadzenia Uczestników Funduszu z dnia 20 grudnia 2023 r.
PIERWSZE OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO W LIKWIDACJI
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Likwidator”) informuje o otwarciu w dniu 21 listopada 2023 r. likwidacji SEJF Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”)
Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników BPS FIO
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników Funduszu na dzień 20 grudnia 2023 r., godz. 11:00, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, I piętro, sala nr 114L.
OGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU PRZESŁANKI ROZWIĄZANIA SEJF PARASOL FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o wystąpieniu przesłanki rozwiązania Sejf Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego